WITAMY W LEŚNYM UROCZYSKU

Najważniejsze jest dla nas to, by nasi Goście czuli się w Leśnym uroczysku dobrze i swobodnie.

Regulamin z pewnością nam to ułatwi. Zapraszamy do zapoznania się z poniższymi zasadami.

REGULAMIN - ZASADY OGÓLNE

W trosce o Państwa udany wypoczynek prosimy o zapoznanie się z panującymi zasadami w Leśnym uroczysku:

 1. Rezerwacji pobytu można dokonać poprzez stronę internetową www.lesneuroczysko.pl, www.slowhop.com, www.booking.com, www.facebook.com/lesneuroczysko, telefonicznie (+48 604137300) lub pocztą elektroniczną (uroczysko@lesneuroczysko.pl).
 2. Potwierdzeniem rezeacji jest wpłata minimum 30% kosztów pobytu w formie zadatku.
 3. Jeśli anulowanie rezerwacji nastąpi później niż 30 dni przed datą przyjazdu, zadatek nie podlega zwrotowi.
 4. Zadatek nie przepada i przekładany jest na inny dogodny termin w tym samym roku kalendarzowym w przypadku anulowania pobytu do 30 dni przed planowanym przyjazdem.
 5. Zadatek zwracany jest w całości w przypadku, gdy nie dojdzie do realizacji usługi z winy obiektu.
 6. Jeśli zdecydują się Państwo na skrócenie bądź przerwanie pobytu w naszym obiekcie wcześniej niż ustalono, nie przysługuje Państwu zwrot zapłaconej kwoty ani obniżenie ceny usługi za niewykorzystany okres.
 7. Doba noclegowa trwa od godz. 16.00 w dniu przyjazdu do godz. 11.00 w dniu wyjazdu. Wymeldowanie w godzinach późniejszych, bądź chęć przyjazdu w godzinach wcześniejszych możliwe jest jedynie po wcześniejszym uzgodnieniu.
 8. W cenę pobytu wliczone jest wifi, drewno do kominka i na ognisko, pobyt w domu z dostępem do wszystkich jego udogodnień, bielizna pościelowa oraz komplet ręczników.
 9. W domu obowiązuje bezwzględny zakaz palenia (w tym e-papierosów). Palaczy prosimy o wychodzenie na taras lub na ogród oraz o zadbanie o bezpieczną utylizację niedopałków.
 10. Ze względu na brak sąsiedztwa, naszych Gości nie obowiązuje cisza nocna.
 11. W przypadku opuszczania domu prosimy o pozamykanie wszystkich okien i drzwi, wyłączenie urządzeń pobierających prąd elektryczny oraz zamknięcie drzwi domu na klucz.
 12. Za zgubienie klucza pobierana jest opłata w wysokości 100 zł.
 13. Parking mieszczący się na terenie Leśnego uroczyska jest bezpłatny, niestrzeżony. Nie ponosimy odpowiedzialności za bezpieczeństwo samochodu oraz pozostawionych sprzętów i ewentualne szkody wyrządzone na nich przez osoby trzecie bądź zwierzęta.
 14. Zwierzęta są w naszym domu mile widziane, nie mogą one jednak pozostawać same i bez opieki wewnątrz domu i na całym terenie Leśnego uroczyska (teren nie jest ogrodzony). Radzimy zabrać posłanie dla swoich pupili, gdyż nie mogą one sypiać na łóżkach czy kanapach. Przed przyjazdem prosimy o informację o przyjeździe zwierzaka.
 15. Nie ponosimy odpowiedzialności z tytułu utraty lub uszkodzenia mienia Gości.
 16. W czasie pobytu Gości mogą mieć miejsce czasowe przerwy w dostawie prądu, wody lub brak sieci komórkowej (skutkujący także brakiem wifi) dla całej okolicy. Nie mamy wpływu na te okoliczności i nie możemy brać za nie odpowiedzialności. Wszyscy w Bieszczadach odczuwamy te niedogodności, na szczęście tak dla Gości jak i mieszkańców takie sytuacje zdarzają się sporadycznie.
 17. Leśne uroczysko jest ekologiczne: prowadzimy segregację śmieci. Opisane pojemniki znajdują się w domu. Za domem, w szopce z drewnem znajdują się także duże kubły na posegregowane śmieci a obok kompostownik na odpadki organiczne - prosimy o pomoc w prawidłowej segregacji. Niewykorzystaną przez Państwa bieliznę pościelową oraz ręczniki prosimy odkładać w widoczne miejsce, aby nie trafiły niepotrzebnie do pralni.
 18. Rodzice zobowiązują się do bezwzględnego nadzoru nad swoimi dziećmi.
 19. Za szkody wyrządzone przez podopiecznych oraz przebywające w domu zwierzęta odpowiadają wyłącznie ich opiekunowie, również w przypadku nieszczęśliwych wypadków spowodowanych nieprzestrzeganiem niniejszego regulaminu. Szczególną ostrożność prosimy zachować przy schodach, użytkowaniu urządzeń elektrycznych oraz na zewnątrz obiektu.
 20. Gość Leśnego uroczyska ponosi odpowiedzialność materialną za wszelkiego rodzaju uszkodzenia, zagubienie lub zniszczenie przedmiotów wyposażenia i urządzeń technicznych powstałych z jego winy lub z winy odwiedzających go osób. Gość powinien zawiadomić gospodarzy o wystąpieniu szkody niezwłocznie po jej stwierdzeniu.
 21. Gospodarze zastrzegają sobie prawo do odmowy dalszego świadczenia usług w przypadku drastycznego naruszenia regulaminu przez Gości, bez zwrotu kosztów pobytu.
 22. Wpłata zadatku bądź dokonanie rezerwacji poprzez e-mail lub portale pośredniczące: Booking.com i Slowhop.com są jednoznaczne z akceptacją regulaminu.

Dziękujemy za przestrzeganie wyżej wymienionych zasad. Życzymy udanego pobytu w Leśnym uroczysku.


REGULAMIN ZAKUPU ORAZ KORZYSTANIA Z VOUCHERÓW PREZENTOWYCH LEŚNE UROCZYSKO

Warunki ogólne

 1. Voucher (bon upominkowy) prezentowy może być realizowany wyłącznie na pobyt w Leśnym uroczysku przy rezerwacji bezpośredniej.
 2. Nabywca zobowiązuje się do zapłaty za Voucher w kwocie równej jego wartości.
 3. Voucher nie podlega zwrotowi lub wymianie na gotówkę.
 4. Voucher musi zostać zrealizowany podczas jednego pobytu.
 5. Od momentu przekazania Voucheru Nabywcy Leśne uroczysko nie ponosi odpowiedzialności za jego zniszczenie czy utratę.
 6. Leśne uroczysko nie wystawia duplikatów Voucherów.
 7. Voucher jest ważny przez okres roku od daty zakupu. Data ważności znajduje się na dole strony i w tym czasie należy zrealizować Voucher poprzez pobyt w Leśnym uroczysku.
 8. Rezerwacja może być dokonana wyłącznie na imię i nazwisko osoby obdarowanej wskazanej w Voucherze. Przy czym dokonując rezerwacji, obdarowany winien podać także numer Vouchera.
 9. Przy zakładaniu rezerwacji na pobyt z wykorzystaniem Vouchera obowiązują aktualne stawki oraz ograniczenia ujęte w cenniku na stronie: www.lesneuroczysko.pl/cennik


 Zasady korzystania z Vouchera

 1. Obdarowany rezerwuje termin pobytu przypadający maksymalnie na dzień końca ważności Vouchera bezpośrednio w Leśnym uroczysku, tel. +48 604137300, e-mail: uroczysko@lesneuroczysko.pl, po wcześniejszym potwierdzeniu dostępności.
 2. Rezerwacja pobytu z wykorzystaniem Vouchera możliwa jest wyłącznie na imię i nazwisko Obdarowanego oraz z podaniem numeru Vouchera.
 3. Gdy wartość pobytu jest niższa niż wartość Bonu Obdarowanemu nie przysługuje prawo otrzymania reszty.
 4. Przy realizacji Vouchera na określony termin Obdarowanemu nie przysługuje prawo zmiany terminu.
 5. Gdy wartość zarezerwowanego pobytu jest wyższa od wartości przedstawionego Vouchera Obdarowany zobowiązany jest do dopłaty różnicy.


Obdarowany/Nabywca wraz z otrzymaniem Vouchera oświadcza, że zapoznał się z treścią niniejszego Regulaminu, akceptuje jego treść w całości i zobowiązuje się przestrzegać jego zapisów.


POLITYKA PRYWATNOŚCI

Od 25 maja 2018r. obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r dotyczące ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych tzw. RODO. Przepisy te nakładają na nas obowiązek poinformowania Państwa o fakcie przetwarzania Państwa danych osobowych przez naszą firmę.

 1. Administratorem Państwa danych jest "Leśne uroczysko" Grzegorz Łukacijewski z siedzibą w Dołżyca 35, 38-607 Cisna, NIP: 6881080857.
 2. W celu ochrony Państwa danych administrator działa w oparciu o wewnętrzne procedury i zalecenia, zgodnie z odpowiednimi
 3. aktami prawnymi w zakresie ochrony osób, których dane dotyczą.
 4. Państwa dane osobowe przetwarzane są w celu :
 • dokonania rezerwacji (w tym zakresie wymagane są imię i nazwisko, adres e-mail, numer telefonu )
 • umożliwienia udzielenia odpowiedzi na zapytania związane z realizacją usługi .
 • realizacji transakcji
 • zawarcia lub wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą,
 • przed zawarciem umowy, przesyłania informacji handlowej za pomocą środków komunikacji elektronicznej, marketingu bezpośredniego własnych produktów lub usług Administratora
 • realizację wszystkich usług świadczonych na terenie Leśnego uroczyska
 • dochodzenia roszczeń z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej
 • wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze.
 • udokumentowanie wykonania usługi dla celów podatkowych
 • zapewnienia bezpieczeństwa
 • przesyłania ofert handlowych i marketingowych w przypadku gdy Gość wyraził zgodę na przetwarzanie danych w celach marketingowych.

Podanie Państwa danych jest dobrowolne ale jest niezbędne do dokonania rezerwacji usług, zameldowania w hotelu, realizacji usług świadczonych na terenie Leśnego uroczyska oraz udzielenia odpowiedzi na pytania dotyczące usług świadczonych przez Administratora.

Niepodanie danych uniemożliwi dokonanie rezerwacji , zameldowanie w obiekcie oraz świadczenie dodatkowych usług oferowanych przez Leśne uroczysko.


 1. Państwa dane osobowe mogą być przekazywane do firm z którymi współpracujemy
 • kancelarii prawnych w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami
 • firm informatycznych dostarczającym oprogramowanie oraz świadczącym usługi informatyczne
 • firmy ochroniarskiej w celu zapewnienia bezpieczeństwa


 1. Państwa dane będą przechowywane przez okres niezbędny do wykonania umowy lub dochodzenia roszczeń z tytułu prowadzonej działalności , okres niezbędny wynikający z przepisów prawa a w przypadku danych osobowych przetwarzanych na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą – do odwołania zgody.
 2. Państwa dane nie będą przekazywane do państwa trzeciego
 3. Informujemy, że mają Państwo prawo do:
 • dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania i ich przenoszenia.
 • wniesienia skargi do organu nadzorczego
 • wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Wycofanie zgody może zostać dokonane w takiej samej formie, w jakiej została udzielona zgoda
 • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych gdy Administrator zamierza je przetwarzać w celach marketingowych lub wobec przekazywania Państwa danych osobowych innemu administratorowi danych;
 • uzyskaniu informacji dotyczącej występowania Państwa danych w zbiorach Administratora ,celu, zakresu i sposobu przetwarzania danych zawartych w takim zbiorze. Stanu od kiedy przetwarza się Państwa dane w zbiorze. Źródle pozyskania danych. Udostępniania Państwa danych, a w szczególności informacji o odbiorcach lub kategoriach odbiorców, którym dane te są udostępniane.